HISTORIE JEUGDRAAD

 

De Jeugdraad is oorspronkelijk opgericht om het gemeentelijk subsidiebedrag, dat de gemeente beschikbaar stelde voor de jeugdverenigingen, te verdelen. Onder leiding van de kapelaan werd een bestuur gevormd uit alle betrokken verenigingen en een aantal mensen op persoonlijke titel. De verdeling van de subsidiebedragen heeft heel veel verhitte discussies opgeleverd met name over het aantal in aanmerking komende jeugdleden. Dit is dan ook niet altijd goed blijven gaan en in 1969 heeft een soort heroprichting plaatsgevonden, waarna de afgevaardigden van de verenigingen geleidelijk zijn verdwenen uit het bestuur.

Aangesloten verenigingen zijn geweest: turnvereniging, meisjesgilde, Jong Nederland, KPJ, studentenclub, bibliotheek, biljartclub, voetbalclub en de speeltuin.

In 1979 is overgegaan tot de oprichting van de “Stichting Jeugdraad Schimmert”  met als doelstelling het behartigen van de belangen van de jeugd van Schimmert, waarbij de vrije tijdsbesteding centraal staat. Het is een open jeugdwerk, waarbij kinderen, voornamelijk in de basisschoolleeftijd, kunnen meedoen aan de aangeboden activiteiten. De jeugdraad kent geen leden.

 

ACTIVITEITEN JEUGDRAAD

 

Vrij kort na de oprichting is de jeugdraad eigen activiteiten gaan ontwikkelen zoals, quizzen, boswandelingen, knutselmiddagen, kienen, speurtochten, films, talentenjachten, lezingen, kindercarnaval, discobals, platenbals, straattekenen, dj-wedstrijden, zonnepitplanten.

In 1973, bij het zilveren jubileum van koningin Juliana, is op verzoek van de gemeente een sport- en spellenmiddag georganiseerd. Tot op de dag van vandaag is de organisatie van het feest op Koninginnedag een onderdeel van het programma.

De medewerking aan de carnavalsactiviteiten in het gemeenschapshuis strekte zich aanvankelijk uit tot alle carnavalsavonden en -middagen. Thans is dit beperkt tot twee carnavalsmiddagen.

Later zijn nog andere activiteiten in het programma opgenomen zoals danscursussen en een wandelvierdaagse die in 1978 is overgenomen van de buurt Gekruus.

In 1979 is de driekoningentocht toegevoegd als activiteit. Later is hieraan een toneeluitvoering door de jeugdleden van de toneelclub toegevoegd en de laatste jaren de kerstboomverbranding.

In hetzelfde jaar 1979 is voor het eerst een kindervakantieweek georganiseerd, hetgeen nog steeds een groot succes is.

Naar aanleiding van een enquête onder de jeugd zijn er in de negentiger jaren “ónger-ós-activiteiten” georganiseerd, waarbij de nadruk lag op het gezellig samenzijn van de jeugd. Een onderdeel hiervan waren alcoholvrije disco;s.

Ook is in de herfstvakantie een aantal jaren een vakantiepas-activiteit georganiseerd, waarbij de kinderen op bezoek gingen bij bedrijven of organisaties om daar kennis te nemen van hun activiteiten.

Een van de laatste activiteiten die is toegevoegd aan het programma is de intocht van Sinterklaas.

En de allerlaatste is de “Deistemit” activiteit in de herfstvakantie. Op één dag is er dan een viertal activiteiten in groepsverband met een lunch.

Reglement

Huishoudelijk Reglement

FACEBOOK

facebook.com/jeugdraadschimmert/

MAIL

info@jeugdraadschimmert.nl

Instagram

instagram.com/jeugdraadschimmert/